Instrukcje dla pracowników

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bydgoszczy

 

Strona www:     www.mopsbydgoszcz.pl

Strona BIP:         www.bip.mopsbydgoszcz.pl

 


Zarządzenie nr 30/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013

w sprawie ustalenia zasad organizacji i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012

w sprawie ustalenia Procedury Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 41/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2012

w sprawie ustalenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 48/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012

w sprawie ustalenia zasad wydawania napojów profilaktycznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2012

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/06 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zarządzenie nr 67/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zasady obsługi prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Zasady rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 2010

Zmiana Zasad Rachunkowości 2012

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9, 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14


Zarządzenie nr 62/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2012

w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania w sprawie wydawania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej osób kierowanych do domów pomocy społecznej na terenie miasta Bydgoszczy"


Zarządzenie nr 73/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2012

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy


Pismo znak DOP.0114.8.2011 z dnia 7 października 2011 („DELEGACJE”)